Lichidare de stocCel mai mic preț al anului

Politica de confidențialitate și de utilizare cookie-uri


Suntem deosebiți de încântați pentru că vă arătați interesul pentru compania noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru managementul Beneo s.r.o.. Utilizarea paginior de internet ale Beneo s.r.o. este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, dacă un subiect dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă procesarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon ale persoanei vizate trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări, reglementările aplicabile Beneo s.r.o. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, scopul și motivul datelor cu caracter personal, pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, cu privire la drepturile pe care le are.

Ca și controlor, Beneo s.r.o. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de internet, pot, să aibă, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, persoana vizată are libertatea de a ne transmite datele personale prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

 

1. 1. Definiții


Declarația privind protecția datelor Beneo s.r.o. se bazează pe termenii folosiți de legiutorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă, ușor de înțeles de către publicul larg, precum și de către clienți și partenerii de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

 

a) a) Date personale
Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică idenficată sau idendificabilă (”persoana vizată”). O persoană fizică identifcabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locațe, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali, sociali al acelei persoane fizice. 

 

b) Persoana vizată
Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.

 

c) Prelucrarea
Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

d) d) Restricționarea prelucrării
Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

 

e) Profilarea
Profilarea reprezintă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau deplasări.

 

f) Pseudonimizarea
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 

g) Controlorul sau controlorul responsabil pentru prelucrare
Controlorul sau controlorul responsabil pentru prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organ care, singur sau împreună cu alții, determină scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopul și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, controlorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute în legislația Uniunii sau a statului membru.

 

h) Procesorul
Procesorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organ care procesează datele cu caracter personal în numele controlorului.

 

i) Beneficiarul
Beneficiarul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organ, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autorițățile publice pot primi date cu caracter personal în cazul unei anchete anume, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre, nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

 

j) Terța parte
Terța parte este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ, alta decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a controlorului sau a procesatorului, este autorizată să prelucreze date cu caracter personal.

 

k) Consimțământul
Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal, care o privește.

 

2. Numele și adresa controlorului

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții refereritoare la protecția datelor, este:

Beneo s.r.o.

Hlavna 292

925 92 Topolnica

Slovacia

Número de registro de la compañía: 45 414 742

Înregistrată în Registrul Comercial al Tribunalului Districtual Trnava, Republica Slovacă, Secțiunea SRO, Introdu numărul 25111 / T

Telefon: 0312.297.095

Email: [email protected]

Site-uri web:

www.masinuteelectricecopii.ro/

 

3. Cookie-uri

Paginile de internet ale companiei Beneo s.r.o. utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri de Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un cookie ID este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și servele Internet pot fi atribuite browser-ului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat, de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin folosirea cookie-urilor, Beneo s.r.o. poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Următoarea este lista cookie-urilor pe care le folosim:

Nume cookie

Tip

Durată

Adwords

Urmărire, Remarketing

90 zile

Facebook

Urmărire, Conversie

Constantă

Google Analytics

Analiză, Urmărire

Constantă

Twitter

Analiză

Constantă

La Desk (Live Agent)

Chat live

Variabilă

mage-translation-storage

Esențial

Variabilă

country_code

Esențial

Variabilă

pro_id

Esențial

Variabilă

LaVisitorId

Esențial

Variabilă

LaSID

Esențial

Variabilă

 

Persoana vizată, poate, în orice moment, să împiedice setărea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urior. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare.

Rețineți că puteți seta browserul dvs. astfel încât să fiți informat în legătură cu setarea cookie-urilor și să decideți în mod individual acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în general. Fiecare browser diferă în modul în care gestionează setările pentru modulele cookie. Acest lucru este descris în meniul Ajutor al fiecărui browser, care explică modul de modificare a setărilor pentru modulele cookie. Acestea pot fi găsite pentru browserul respectiv sub următoarele linkuri:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and- Reject

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Opera: http : //help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Rețineți că, dacă nu acceptați cookie-uri, funcționalitatea site-ului nostru poate fi limitată.

 

4. 4. Colectarea de date și informații generale


Site-ul web al Beneo s.r.o. colectează o serie de date și informații generale atunci când persoana vizată sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului.Colectate pot fi (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele recomandări) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Beneo s.r.o. nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii, informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Beneo s.r.o. analizează statistic date și informații culese anonim, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

 

5. 5. Înregistrarea pe site-ul nostru web


Persoana vizată are posibiliatea de a se înregistreze pe site-ul controlorului cu indicația datelor cu caracter personal. În funcție de ce date sunt transmise controlorului, este determinată de respectivul formular de intrare utilizat pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Controlorul poate solicita transferul către unul sau mai multe procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie), care utilizează de asemenea, date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuit controlorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de persoana vizată- data și ora înregistrării sunt de asemenea stocate. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită operatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate de persoana vizată, care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării, în orice moment, sau să le elimine complet din stocul de date al operatorului.

Controlorul de date trebuie să furnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărei persoane vizate, informații privind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal, la cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Angajații operatorului sunt în întregime disponibili în acest sens, persoanei vizate, ca și persoană de contact.

 

6. Abonarea la buletinul nostru informativ


Pe site-ul web al Beneo s.r.o., utilizatorii au oportunitatea de a se abona la buletinul informativ al companiei noastre. Formularul utilizat în acest scop, determină ce date personale sunt transmise, precum și când buletinul informativ este comandat de la operator.

Beneo s.r.o. își informează periodic clienții și partnerii de afaceri printr-un buletin informativ despre ofertele companiei. Buletinul informativ al companiei poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată s-a înregistrat pentru trimiterea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată, pentru prima dată pentru trimiterea buletinelor informative, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail, ca persoană vizată, este autorizată să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării buletinului informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate, la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopul protecției juridice al operatorului.

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru buletinul informativ vor fi folosite doar pentru a trimite buletinul nostru informativ.În plus, abonații buletinului informativ pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de știri sau a unei înregistrări în cauză, deoarecere acest lucru ar putea fi în cazul modificărilor ofertei de buletine informative, sau în caz de modificare a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter, unor terțe părți. Abonamentul la buletinul nostru informativ poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a dat pentru primirea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la buletinul informativ, în orice moment, direct de pe site-ul operatorului sau să comunicați acest lucru operatorul, într-un alt mod.

 

7. Monitorizarea buletinelor informative


Buletinul informativ al Beneo s.r.o. conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, Beneo s.r.o. poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către persoana vizată, permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing vizate, și care link-uri din e-mail au fost accesate de către persoana vizată.

 

Astfel de dae personale colectate în pixelii de urmărire conținute în buletinele informative sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza trimiterea buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul buletinelor de știri viitoare mai bine intereselor persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să revoace declarația de consimțământ emisă prin procedura dublu opt-in. După revocare, aceste date personale vor fi șterse de către operator. Beneo s.r.o. consideră automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare.

 

8. Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului


Site-ul web al Beneo s.r.o. conține informații care permit un contact electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoana vizată către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

 

9. Funcția de comentarii din blogul de pe site


Beneo s.r.o. oferă utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale privind contribuțiile individuale de blog pe un blog, care se află pe site-ul web al operatorului. Un blog este un portal web accesibil publicului, prin intermediul căruia una sau mai multe persoane numite bloggeri sau bloggeri web pot posta articole sau pot scrie gânduri în așa-numitele blog-uri. Blogposturile pot fi, de obicei, comentate de terți.

 

Dacă un subiect de date lasă un comentariu pe blogul publicat pe acest site, comentariile făcute de persoana vizată sunt, de asemenea, stocate și publicate, precum și informații privind data comentariului și pseudonimul utilizatorului ales de persoana vizată. În plus, este înregistrată și adresa IP atribuită de către furnizorul de servicii Internet (ISP) persoanei vizate. Această stocare a adresei IP are loc din motive de securitate, în cazul în care persoana vizată încalcă drepturile terților sau postulează conținut ilegal printr-un comentariu dat. Stocarea acestor date cu caracter personal este, prin urmare, în interesul propriu al operatorului de date, astfel încât acesta să se poată exonera în cazul unei încălcări. Aceste date cu caracter personal colectate nu vor fi transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest transfer este prevăzut de lege sau servește scopului apărării operatorului de date.

 

10. Ștergerea și blocarea rutină a datelor cu caracter personal


Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările la care operatorul le aplică.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

 

11. Drepturile persoanei vizate


a) a) Dreptul la confirmare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc, sunt sau nu sunt prelucrate. Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 

b) b) Dreptul la acces
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

 

scopul prelucrării;

categoriile de date cu caracter personal vizate;

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

existența dreptului de a solicita rectificării sau ștergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;

existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 

c) Dreptul la rectificare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale

incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 

d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere datele cu caracter personal, în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate în alt mod.

Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.

Persoana vizată obiectează prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.

Datele personale au fost procesate ilegal.

Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul.

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și o persoan vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Beneo s.r.o., el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat Beneo s.r.o. trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată prompt.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsurile rezonabile, inclusiv măsurile tehnice, informează controlorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat Beneo s.r.o. va lua măsurilele necesare în cazuri individuale.

 

e) Dreptul de restricționare a prelucrării
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora.

Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradicție cu cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Beneo s.r.o., el sau ea poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul companiei Beneo s.r.o. va aranja restricționarea procesării.

 

f) Dreptul la portabilitatea datelor
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui operator fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice autorizate operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al Beneo s.r.o ..

 

g) Dreptul la obiecție
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Beneo s.r.o. nu mai prelucrează datele cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă Beneo s.r.o. prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în legătură cu acest tip de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează Beneo s.r.o. la prelucrarea în scopuri de marketing direct, Beneo s.r.o. nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Beneo s.r.o. în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de a prezenta obiecții, persoana vizată poate contacta orice angajat al Beneo s.r.o.. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58 / CE, să folosească dreptul său de a obiecta prin mijloace automate utilizând specificațiile tehnice.

 

h) Luarea deciziei individuale automatizate, inclusiv profilarea
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, Beneo s.r.o. trebuie să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Beneo s.r.o ..

 

i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Beneo s.r.o ..

 

12. 12. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Facebook

Pe acest site, operatorul are componente integrate ale companiei Facebook. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul cererilor de prietenie.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Dacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Cu fiecare accesare la una din paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către operator și în care a fost integrat o componentă Facebook (plug-inuri Facebook), browserul web al sistemului de tehnologie al informației al persoanei vizate este în mod automat solicitat să descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de internet - care sub-site specific al internetului nostru, care Pagină a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul "Caută" sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook potrivește aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul accesării pe site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul Facebook înainte de a face o accesare la site-ul nostru.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/ , oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, explică ce opțiuni de setare Facebook oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.

13. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizer). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, adunarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numita recomandare), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația "_gat. _AnonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologie al informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologie al informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să o instaleze. Acest add-on de browser îi spune programului Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate de pe https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/ .

14. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Remarketingului Google


Pe acest site, operatorul a integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o caracteristică a programului Google AdWords, care permite unei companii să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au accesat anterior pe site-ul internet al companiei. Prin urmare, integrarea Remarketing-ului Google permite unei companii să creeze publicitate bazată pe utilizator și, prin urmare, să afișeze reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați.

Compania de operare a serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul remarketingului Google este introducerea de publicitate relevantă pentru interese. Remarketingul Google ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoi individuale și se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet.

Remarketingul Google plasează un modul cookie în sistemul de tehnologie al informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google permite recunoașterea vizitatorului site-ului nostru dacă solicită pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. Cu fiecare accesare către un site Internet pe care serviciul a fost integrat de Remarketingul Google, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google o folosește, printre altele, pentru introducerea de publicitate relevantă pentru interese.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie al informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze linkul la adresa www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.

Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 

15. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Google+

Pe acest site, operatorul a integrat butonul Google+ ca o componentă. Google+ este o rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire social pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Google+ permite utilizatorilor din rețeaua socială să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul solicitărilor de prietenie.

Compania de operare Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE ALE AMERICII.

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site, care este operat de controlor și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet din sistemul de tehnologie al informațiilor al persoanei vizate descarcă automat o afișare a Butonul Google+ al Google prin intermediul componentei respective a butonului Google+. În cursul acestei proceduri tehnice, Google este informat despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/+/.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște, cu ocazia fiecărei solicitări către site-ul nostru de către persoana vizată și pentru întreaga durată a șederii sale pe site-ul nostru, care subpagini specifice Pagina de Internet au fost vizitate de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google potrivește cu contul respectiv Google+ asociat cu persoana vizată.

 

Dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru și dă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google alocă aceste informații contului de utilizator Google+ personal al persoanei vizate și stochează datele personale. Google stochează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate, făcând-o accesibilă publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată de pe acest site împreună cu alte date personale, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și fotografia stocată, sunt stocate și prelucrate în alte servicii Google, cum ar fi motorul de căutare a rezultatele motorului de căutare Google, contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu pe paginile de internet sau reclame. De asemenea, Google poate conecta vizita la acest site cu alte date personale stocate pe Google. Google înregistrează în continuare aceste informații personale în scopul îmbunătățirii sau optimizării diferitelor servicii Google.

Prin intermediul butonului Google+, Google primește informații că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, în cazul în care persoana vizată în momentul solicitării pe site-ul nostru Web este conectată la Google+. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu face clic pe butonul Google+.

Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, el sau ea, poate împiedica această transmisie prin deconectarea din contul său Google+ înainte de a accesa site-ul nostru.

Informații suplimentare și dispozițiile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. Mai multe referințe de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

16. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google-AdWords

Pe acest site, operatorul a integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a recupera un rezultat de căutare relevant pentru cuvinte cheie. În Rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe pagini web relevante utilizând un algoritm automat, ținând cont de cuvintele cheie definite anterior.

Compania de operare Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE ALE AMERICII.

Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin inserarea unei publicități terță parte pe site-ul nostru.Dacă un subiect de date ajunge pe site-ul nostru printr-un anunț Google, un cookie de conversie este depus pe sistemul de tehnologie al informației al persoanei vizate prin Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este folosit pentru a verifica dacă anumite sub-pagini, de exemplu coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Prin cookie-ul de conversie, atât Google cât și controlorul pot înțelege dacă o persoană care a ajuns printr-un anunț AdWords pe site-ul nostru a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizită pentru site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost difuzați prin anunțuri AdWords pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile AdWords în viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informațiile personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum s-a menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 

17. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Instagram

Pe acest site, operatorul are componente integrate ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat drept o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze aceste date în alte rețele sociale.

Compania de operare a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Clădirea 14 Primul etaj, Menlo Park, CA, STATELE UNITE ALE AMERICII.

Cu fiecare accesare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat o componentă Instagram (butonul Insta), browserul de internet din sistemul de tehnologie al informațiilor al persoanei vizate este automat solicitat la descărcarea unui afișaj al componentei Instagram corespunzătoare a Instagram. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Instagram își dă seama de ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este înregistrată simultan pe Instagram, Instagram detectează cu fiecare solicitare a accesului la site-ul nostru de către persoana vizată - și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru - ce sub-pagină specifică a Internetului nostru Pagina a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul din Instagram

Instagram primește informații prin intermediul componentei Instagram pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul apelului către site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe butonul Instagram sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Instagram nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Instagram înainte de a face o accesare pe site-ul nostru.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Instagram pot fi preluate în https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

18. Prevederi privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Youtube

Pe acest site, operatorul are componente integrate Youtube. Youtube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri și alți utilizatori, oferind, de asemenea, vizionarea gratuită, recenzia și comentarea acestora. Youtube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete, cât și emisiuni TV, precum și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului Internet.

Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Cu fiecare accesare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un element YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este automat solicitat pentru a descărca un afișaj al componentei YouTube corespunzătoare. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. În cursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google obțin cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată pe YouTube, YouTube recunoaște, cu fiecare accesare la o subpagină care conține un videoclip YouTube, care subpagină specifică site-ului nostru de Internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.

YouTube și Google vor primi informații prin componenta YouTube pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată la momentul apelului pe site-ul nostru Web este conectată pe YouTube; acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată în cazul în care persoana vizată se deconectează din propriul cont YouTube înainte de a face o invitație la site-ul nostru.

Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

 

19. Metode de plată: Dispoziții privind protecția datelor cu privire la utilizarea PayPal ca procesor de plată

Pe acest site, operatorul are componente integrate ale serviciului PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin așa-numitele conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, PayPal poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numere clasice de cont. PayPal face posibilă declanșarea plăților online către terți sau primirea de plăți. PayPal acceptă, de asemenea, funcțiile mandatarului și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Dacă persoana vizată alege "PayPal" ca opțiune de plată, în magazinul online, în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.

Datele personale transmise către PayPal sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, legate de ordinul respectiv.

Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul va transfera date cu caracter personal către PayPal, în special dacă este dat un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între PayPal și operatorul de prelucrare a datelor vor fi transmise de PayPal agențiilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.

Dacă este necesar, PayPal va transmite datele cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în ordine.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca în orice moment consimțământul pentru manipularea datelor personale de la PayPal. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din PayPal pot fi preluate în https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

20. Metoda de plată

Pe acest site, operatorul are componente integrate de Adyen. Adyen este un furnizor de servicii de plată online. Adyen oferă posibilitatea clienților de a plăti prin card de credit și card de debit. Clienții pot introduce informațiile despre carduri în magazin, care, la rândul lor, sunt transmise către Adyen printr-o rețea securizată pentru a verifica informațiile de plată, astfel încât plata să poată fi procesată. Adyen face posibilă declanșarea plăților online către terți sau primirea de plăți.

Adyen a fost încorporată în calitate de Adyen B.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Olanda

Dacă persoana vizată alege "Adyen" ca opțiune de plată în timpul procesului de comandă din magazinul nostru online, datele vor fi transmise automat către Adyen. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.

Datele personale schimbate cu Adyen sunt suma de cumpărare și adresa de e-mail, care sunt necesare atât pentru procesarea plăților. Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. De asemenea, operatorul va furniza către Adyen alte date personale în cazul în care există un interes legitim în transmitere. Datele personale schimbate între Adyen și persoana vizată sunt transmise de către Adyen agențiilor economice. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.

Dacă este necesar, Adyen va transmite date cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a procesa datele în ordine.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca acordul privind manipularea datelor cu caracter personal în orice moment de la Adyen. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Adyen pot fi preluate în https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Dispoziții privind protecția datelor privind utilizarea Sofortüberweisung ca procesator de plăți

Pe acest site, operatorul are componente integrate ale Sofortüberweisung. Sofortüberweisung este un serviciu de plată care permite plata fără numerar a produselor și serviciilor pe Internet. Sofortüberweisung este o procedură tehnică prin care dealerul online primește imediat o confirmare de plată. Acest lucru permite unui comerciant să livreze bunuri, servicii sau descărcări, clienților, imediat după efectuarea comenzii.

Compania de operare a Sofortüberweisung este SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Germania.

În cazul în care persoana vizată alege "transfer imediat" ca opțiune de plată în magazinul nostru online în timpul procesului de comandă, datele persoanei vizate vor fi transmise Sofortüberweisung. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.

În cazul prelucrării prin cumpărare prin transfer direct, cumpărătorul trimite PIN-ul și TAN-ul către Sofort GmbH. Sofortüberweisung efectuează apoi un transfer către comerciantul online după verificarea tehnică a stării contului și recuperarea datelor suplimentare pentru verificarea alocării contului. Comerciantul online este informat automat despre executarea tranzacției financiare.

Datele personale schimbate cu Sofortüberweisung sunt numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul va transfera imediat alte date cu caracter personal, chiar dacă există un interes legitim în transmitere. Datele cu caracter personal schimbate între Sofortüberweisung și operator sunt transmise de Sofortüberweisung agențiilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.

Sofortüberweisung furnizează date cu caracter personal companiilor afiliate și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau a datelor pentru a fi procesate.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca acordul privind manipularea datelor cu caracter personal în orice moment de la Sofortüberweisung. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor personale care trebuie să fie procesate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Sofortüberweisung pot fi obținute la adresa https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

 

21. Temeiul juridic pentru prelucrare


Art. 6(1) lit. a GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exempl, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor pre-contractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele și serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi de exemplu, cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare medicală sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau oricărei altei părți terțe. Apoi prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe art. 6 (1) lit. f GDPR. Această bază legală este utilizată pentru operațiuni care nu sunt acoperite de oricare din temeiurile juridice menționate mai sus, în cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către compania noastră sau de către o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiutorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR)..

 

22. Interesele legitime urmărite de operator sau de către o terță parte


În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Art. 6 (1) lit. f GDPR, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și a acționarilor noștri.

 

23. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal


Criteriul utilizat pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal este respectiv, perioada de pastrăre legală. După expirarea perioadei recpective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

 

24. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; cerința necesară pentru a încheia un contract; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale nefurnizării acestor date


Clar este că furnizarea datelor cu caracter personale este cerut parțial de lege (de exemplu: reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu: informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar s se încheie un contract conform căruia persoana vizat ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal, atunci când compania noastră semneaz un contract cu el sau ea. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar putea avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarific persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există vreo obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

 

25. Existența unui proces decizional automat


Ca o companie responsabilă, nu luăm decizii automate sau profilate.

26. Funcionalidad de chat en línea


Folosim LaDesk (cunoscut ca LiveAgent) ca suport pentru biroul nostru de ajutor. LaDesk ne ajută să facem chat cu clienții noștri îm timp real și să oferim asistență instantanee. Pentru a utiliza LaDesk vom include un script furnizat de ei. Scriptul trimite informații de bază precum adresa IP, datele de e-mail și de chat, furnizate de utilizator, pe serverul lor. LaDesk se asigură că datele utilizatorului sunt folosite corect și că respectă toate reglementările GDPR. Puteți găsi politica de confidențialitate LaDesk aici, dacă aveți nevoie de mai multe informații:https://www.ladesk.com/gdpr

 

© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.